info@CommandeurSolutions.nl   |   +316 53 41 02 22
Follow us :-

Financiering

  • – u financiële ruimte nodig heeft voor extra werkkapitaal van uw bedrijf;
  • – uw debiteuren minder snel betalen dan voorheen of als de omzet tijdelijk daalt;
  • – u een bedrijf wilt overnemen en daarvoor een financiering nodig heeft;
  • – of als u onroerend goed of andere activa wilt aankopen, zoals bijvoorbeeld transportmiddelen, voorraad of inventaris.

 

Door de economische recessie en de financiële problematiek bij veel grote banken zijn de beoordelingscriteria voor het verlenen van financieringen aangescherpt. Hierdoor is het voor ondernemers lastiger geworden om een passende bedrijfsfinanciering te verkrijgen. Dit is voor ons het argument om niet uitsluitend met banken te werken. Toch komen we met de bestaande bankrelatie doorgaans wel tot een oplossing.

 

Commandeur Solutions spreekt de taal van zowel de financier als van de ondernemer.

Door onze bancaire ervaring weten wij aan welke richtlijnen uw financieringsaanvraag moet voldoen. Wij weten wat reële rentes, kosten en condities zijn bij financieringen en weten welk soort financiering het beste bij u en uw bedrijf past. Hierdoor kunnen wij snel de mogelijkheden en onmogelijkheden van uw situatie aangeven. Wij werken met u als ondernemer naar een financierbare oplossing toe. We zijn onafhankelijk en werken dan ook met nagenoeg alle banken en investeerders.

Wij ondersteunen u om met een goed onderbouwde financieringsaanvraag het gesprek met de financier aan te gaan. Dit doen wij normaliter in samenspraak met uw boekhouder of accountant. We kijken ook naar subsidieverstrekkers, participatiemaatschappijen, verstrekkers van risicokapitaal en andere financieringspartijen.

Bent u benieuwd of uw financieringsplannen haalbaar zijn of wilt u uw bestaande financiering eens kritisch laten beoordelen?