info@CommandeurSolutions.nl   |   +316 53 41 02 22
Follow us :-

Monitoring en begeleiding bij vermogensbeheer

Wilt u participeren in een bedrijf als investeerder of als vermogensbeheerder, maar wel zicht houden op wat er met u geld gebeurt, op de hoogte worden gehouden van risico’s en een onafhankelijk ervaren partij die zo nodig bij kan sturen? Commandeur Solutions biedt hier de oplossing voor.

Als er geïnvesteerd wordt in projecten en bedrijven aan de hand van het overeenkomen risicoprofiel is het vereist dat gedurende de looptijd van de investering, de match tussen investering en risicoprofiel gehandhaafd blijft. Om inzicht te blijven houden op de ontwikkelingen van risico’s en de aanpak van deze risico’s heeft Commandeur Solutions een oplossing ontwikkeld. Door het monitoren en begeleiden van het management en de organisatie aan de hand van analyse en rapportagesystemen worden risico’s tijdig gesignaleerd en wordt er bijgestuurd.

Voor de vermogensbeheerder betekent dit:

  • – De focus kan gelegd worden op het vinden van nieuwe investeringsmogelijkheden en het zorgvuldig beheren van het vermogen.
  • – Het risico van de investering blijft passen bij het gekozen risicoprofiel van de klant.
  • – In het aanbod naar de klant kan de vermogensbeheerder deze aanpak als extra selling-point aanbieden ten opzichte van de concurrentie.

De kans dat de vermogensbeheerder haar klanten moet teleurstellen, met een investering die anders verloopt dan verwacht, wordt verkleind.

Voor de investeerders betekent dit:

  • – Een betere borging van de match tussen het investeringsdoel/risicoprofiel.
  • – Een objectieve inzage in de ontwikkelingen van de investeringen.
  • – Deskundige begeleiding in zowel vermogensbeheer als het beheren van de participatietrajecten

 

Monitoren en advies projecten

Een project waarbinnen een ontwikkeling gerealiseerd wordt, houdt Commandeur Solutions een vinger aan de pols en rapporteert over de voortgang en controleert op het bestedingsdoel van de uitgaven. Met de projectontwikkelaar of projectorganisatie worden zaken besproken zoals projectvoortgang, wijzigingen in de begroting en kansen/bedreigingen in het project. Ook kan de projectontwikkelaar financieel gerelateerde vraagstukken neerleggen bij Commandeur Solutions ter bevordering van het projectresultaat.

Monitoren en advies bedrijven

Commandeur Solutions zal het bedrijf monitoren door samen met de directie de maandcijfers te evalueren. Daarnaast wordt er gekeken naar zaken zoals kansen in de markt, bedrijfsvoering en interne- en externe ontwikkelingen. Deze zaken worden vastgelegd in een rapportagesysteem en teruggekoppeld aan de vermogensbeheerder.

Verdienmodel

Het monitoren en begeleiden van bedrijven en projecten ten behoeve van de vermogensbeheerder en investeerders wordt betaald uit de exploitatie van het bedrijf of project. Hierdoor zijn er voor vermogensbeheerders en investeerders geen directe extra kosten en hebben ze wel het comfort van een onafhankelijke ervaren partij die de match met het investeringsdoel/risicoprofiel monitort en rapporteert.